quality_big

Kvalita na ZČU

Hlásíme se k tradici kvalitní technické vysoké školy, kterou obohatily humanitní a umělecké obory. Naše motto zní: „Kvalita je míra plnění stanovených cílů.“

V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona jsme na Západočeské univerzitě v Plzni zavedli komplexní systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Prostřednictvím tohoto systému chceme přispět k tomu, aby naše univerzita byla multioborovou, prosperující a otevřenou univerzitou, která dokáže zodpovědně plnit svou odbornou i společenskou roli. Zavedený systém zajišťování kvality je propojený s mechanismy strategického plánování v oblasti rozvoje univerzity.

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je ukotvený ve vnitřní legislativě ZČU a jeho realizaci koordinuje odbor Kvalita, především pak Oddělení hodnocení kvality. Do kompetence odboru Kvalita spadá i péče o vzdělávání zaměstnanců a koncepci celoživotního a distančního vzdělávání.

Zaměstnanci, studenti a partneři ZČU mohou své dotazy a podněty k zajišťování kvality činností na ZČU zasílat zde.

Web vznikl v rámci projektové činnosti.

Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Logolink ESF