slider1

Kvalita na ZČU

Hlásíme se k tradici kvalitní technické vysoké školy, kterou obohatily humanitní a umělecké obory. Naše motto zní: „Kvalita je míra plnění stanovených cílů.“

Multioborová prosperující univerzita

Na Západočeské univerzitě v Plzni jsme o kvalitu pečovali vždy, nicméně nový zákon o vysokých školách nám ukládá povinnost zavést komplexní systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Prostřednictvím tohoto systému chceme přispět k tomu, aby naše univerzita byla multioborovou, prosperující a otevřenou univerzitou, která dokáže zodpovědně plnit svou odbornou i společenskou roli. Zavedený systém zajišťování kvality je propojený s mechanismy strategického plánování v oblasti rozvoje univerzity.

Na těchto stránkách vám proto chceme poskytnout informace o systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, který je ukotvený ve vnitřní legislativě ZČU.