Dokumenty

Níže jsou uvedeny vybrané dokumenty, které se dotýkají systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení na Západočeské univerzitě v Plzni.

Poslání univerzity

Vymezení kvality

PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI

Lidské zdroje

Strategie

KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

TVŮRČÍ ČINNOST

TŘETÍ ROLE

ANALÝZY

SOUVISEJÍCÍ ČINNOST