Procesy

Procesy slouží k vizualizaci opakovaných postupů a pomáhají v orientaci při běhu jednotlivých činností. Legislativní nastavení je dáno směrnicí rektora č. 20R/2018 - Pravidla pro tvorbu, řízení a vyhodnocování procesů. Všechny vytvořené procesy ZČU jsou ve formátu PDF pod jednotlivými odkazy na této stránce.

 

Kontaktní osoba pro tvorbu a úpravu procesů na ZČU:  Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Fakultní procesy

Fakulta elektrotechnická

Fakulta strojní

Text se připravuje...

Fakulta filozofická

Text se připravuje...

FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Text se připravuje...

fakulta ekonomická

Text se připravuje...

fakulta právnická

Text se připravuje...

fakulta zdravotnických studií

Text se připravuje...

Fakulta designu a umění ladislava sutnara

Text se připravuje...

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Text se připravuje...

NOVÉ TECHNOLOGIE

Text se připravuje...