Lidské zdroje

„Kvalita jako uspokojení požadavků a rozvoj zaměstnanců“

Univerzita je založena na principu samosprávy vycházející z historické tradice. Samosprávné principy institucionálně chrání akademické svobody, nezávislost samostatného kritického myšlení a svobodné metody výuky a výchovy.

Naše hodnoty a způsoby chování jsou jádrem toho, jak naši zaměstnanci konají, což je stejně důležité jako to, co konáme.

Naše samosprávné rozhodování je opřeno o zásadu společné zodpovědnosti a loajality k celku.

 

Naše priority - budeme:

  1. atraktivní a získáme nejlepší pracovníky národní i mezinárodní úrovně
  2. rozvíjet a podporovat naše zaměstnance aby využili svůj potenciál a naplnili své kariérní aspirace
  3. posilovat loajalitu odměnou zaměstnanců uznáním jejich příspěvku pro dosažení priorit univerzity
  4. vytvářet a rozvíjet progresivní, kolaborativní a zdravé pracovní prostředí jako klíč k atraktivitě a loajalitě
  5. podporovat a zajišťovat vynikající vedení a řízení

 

Řízení lidských zdrojů

 

Získávání, udržení a rozvoj lidí jsou nezbytné předpoklady k dosažení úspěchů v jakékoli činnosti a to nejen v současné situaci, ale zejména v dalším dynamickém rozvoji, který nás čeká v budoucnosti.

Základem každé kvalitní personální strategie jsou personální procesy. Mohou být definovány a popsány různě, vždy s ohledem na jejich specifiku. Všeobecně se jedná o soubor těchto procesů – výběr, hodnocení, motivace, rozvoj zaměstnanců apod. Personální procesy je nezbytné koordinovat, provádět analýzy jejich průběhu a hodnotit realizační výstupy.

Na univerzitě jsou personální procesy detailně rozepsány v interní dokumentaci.

Související dokumenty